Zwroty

 1. Aby przyspieszyć rozliczenie zwrotu sugerujemy uzupełnić formularz odstąpienia od umowy, który znajduje się w e-mailu potwierdzającym zamówienie – a następnie dołączyć do zwracanego produktu. Sprawdź dokładnie czy podałaś/eś poprawnie wszystkie dane.
  Jeżeli z jakiegoś powodu nie posiadasz formularza, możesz pobrać jego wzór
   Tutaj. Prosimy o staranne zabezpieczenie i zapakowanie przesyłki.

 2. Wyślij do nas przesyłkę na adres:

  ZOOHANDEL Piotr Korenik

  Ul. Kaszubska 7

  68-200 Żary

  Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem, usługą “e-przesyłka” lub paczkomatami. Koszt odesłania zwracanego produktu ponosi kupujący.

 3. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego produktu. Zwrot kosztów transakcji realizowany jest przelewem bankowym na rachunek podany w formularzu odstąpienia od umowy.Dodatkowe informacje

 1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym Regulaminie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie zakupionych Rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie zakupionych Rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zoohandel24@gmail.com przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego przez Konsumenta Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych ze zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.Wymiana

Wymiana towaru jest możliwa na inny model klatki.

W celu wymiany towaru należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogę e-mailową w celu informacji o chęci wymiany towaru. W mailu należy podać numer zamówienia, którego ma dotyczyć wymiana i informacje dotyczące wymiany.Po otrzymaniu odpowiedzi ze Sklepu, należy opłacić koszty wysyłki nowo wybranego towaru. Jeśli nowo wybrany towar jest droższy, do kosztów wysyłki należy doliczyć różnicę w cenie Towarów.W przypadku wymiany, Kupujący ma obowiązek odesłać towar na swój koszt.

Reklamacja

Jeśli towar ma wady Klient powinien złożyć reklamację. W tym celu skontaktuj się ze Sprzedającym, najlepiej pisemnie drogą e-mailową pod adresem zoohandel24@gmail.comSprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Klienta żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeżeli w ciągu tych 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

Można również skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego poniżej:

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego