Zwroty

  1. Aby przyspieszyć rozliczenie zwrotu sugerujemy uzupełnić formularz zwrotu, który znajduje się w e-mailu potwierdzającym zamówienie – a następnie dołączyć do zwracanego produktu. Sprawdź dokładnie czy podałaś/eś poprawnie wszystkie dane. 
    Jeżeli z jakiegoś powodu nie posiadasz formularza, możesz pobrać jego wzór tutaj
    (tutaj proszę wstawić link z formularzem odstąpienia od umowy). Prosimy o staranne zabezpieczenie i zapakowanie przesyłki.

  1. Wyślij do nas przesyłkę adres:

ZOOHANDEL Piotr Korenik

Ul. Kaszubska 7

68-200 Żary

Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem, usługą “e-przesyłka” lub paczkomatami. Koszt odesłania zwracanego produktu ponosi kupujący. 

  1. Zwrot środków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego produktu. Zwrot kosztów transakcji realizowany jest przelewem bankowym na rachunek podany w formularzu odstąpienia od umowy. 

Wymiana

Wymiana towaru jest możliwa na inny model klatki. 

W celu wymiany towaru należy skontaktować się ze sprzedawcą drogę e-mailową w celu informacji o chęci wymiany towaru. W mailu należy podać numer zamówienia, którego ma dotyczyć wymiana i informacje dotyczące wymiany.

Po otrzymaniu odpowiedzi ze sklepu, należy opłacić koszty wysyłki nowo wybranego towaru. Jeśli nowo wybrany towar jest droższy, do kosztów wysyłki należy doliczyć różnicę w cenie towarów.

W przypadku wymiany, Kupujący ma obowiązek odesłać towar na swój koszt oraz opłacić koszty odsyłki wymienionego towaru. 

Reklamacja

Jeśli towar ma wady Klient powinien złożyć reklamację. W tym celu skontaktuj się ze Sprzedającym, najlepiej pisemnie drogą e-mailową pod adresem zoohandel24@gmail.com

Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Klienta żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeżeli w ciągu tych 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. 

Informacja o prawie do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w

przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)

KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez

podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie

PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wielu rzeczy, które są dostarczane osobno,

partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy,

partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas

oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów – lub w przypadku usług

lub umowy o innym charakterze – 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli

KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, za wydanie Kupującemu rzeczy sprzedanej uważa

się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy Sprzedawca nie miał

wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

2. W przypadku dostąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot

poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał

sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez

SPRZEDAWCĘ – SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy oferowany

sposób.

3. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane

droga elektroniczną – można skorzystać z niniejszego formularza – ale nie jest to

obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej

SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku

potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni

kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy)

odesłać produkt na adres do Korespondencji podany w danych SPRZEDAWCY – chyba

że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu

decyduje data nadania przesyłki. KONSUMENT jest zobowiązany opakować

PRODUKT w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

5. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące

wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania rzeczy.

6. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA.

SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili

otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej

odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA

dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,

który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

7. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT.

8. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych „ZA POBRANIEM”. Przesyłka

zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona prze uszkodzeniem w transporcie.

Informacja o prawie do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w

przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)

KONSUMENT zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez

podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie

PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wielu rzeczy, które są dostarczane osobno,

partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy,

partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas

oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów – lub w przypadku usług

lub umowy o innym charakterze – 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli

KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, za wydanie Kupującemu rzeczy sprzedanej uważa

się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy Sprzedawca nie miał

wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

2. W przypadku dostąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot

poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał

sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez

SPRZEDAWCĘ – SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy oferowany

sposób.

3. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane

droga elektroniczną – można skorzystać z niniejszego formularza – ale nie jest to

obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej

SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku

potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni

kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy)

odesłać produkt na adres do Korespondencji podany w danych SPRZEDAWCY – chyba

że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu

decyduje data nadania przesyłki. KONSUMENT jest zobowiązany opakować

PRODUKT w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

5. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące

wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania rzeczy.

6. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA.

SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili

otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jej

odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA

dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,

który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

7. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT.

8. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych „ZA POBRANIEM”. Przesyłkazwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona prze uszkodzeniem w transporcie.

Formularz odstąpienia od umowy